035-544 87 39 info@ksl-solutions.nl

Onze dienstverlening van strategie tot operationele implementatie…

Hoe dicht u het gat tussen strategische doelen en de huidige operationele status? Hoe zorgt u voor effectieve en efficiënte verbeterteams? Hoe implementeert u 5S door het gehele bedrijf? KSL helpt u graag met onze succesvolle werkwijze, aanpak en structuur!

Verbeterteam begeleiding

“Zodra de trainer mee gaat doen met het spel, kan hij onmogelijk het geheel overzien zodra hij aan de bal is.”

Procesbegeleider

Zoals een trainer niet moet mee spelen, heb je binnen een verbeterteam iemand nodig die niet aan de bal komt. Wij noemen deze persoon een procesbegeleider.

Een procesbegeleider bewaakt alle stappen en kwaliteit van de genomen stappen. Hij bekijkt het probleem objectief, zonder “bagage”. Stelt soms vragen die men zelf al niet meer stelt, omdat men vaak denkt te weten hoe het zit, maar het feitelijk niet zeker weten. En dit is precies waar onze procesbegeleiders goed in zijn, zodat jou team geen tijd verliest in discussies en daardoor snel en succesvol wordt.

Verbeterteammap

Om teams nog meer handvatten mee te geven heeft KSL de Verbeterteammap ontwikkeld. In deze map hebben we uitvoerig beschreven hoe je aan slag gaat met iedere stap en welke valkuilen hierbij zijn. De map kun je bij elk vervolg team er gewoon weer er nemen en van vooraf aan beginnen.

Gestandaardiseerd en gestructureerd

We zien teams vaak worstelen met het organiseren van de verbetermethodieken zoals DMAIC, 8D. Medewerkers hebben een Lean Six Sigma green of soms wel blackbelt, maar willen nogal eens van het “pad” afwijken. Vaak gaat dit onbewust (waarschijnlijk om dat iedereen “aan de bal zit”).

Wat vooral belangrijk is voor een verbeterteam is dat er gewerkt wordt met structuur en dat dit gestandaardiseerd verloopt opdat teams bij het volgende probleem sneller en adequater worden omdat de aanpak al duidelijk is. Dit gaan we jullie team leren.

Dus voorkom dat je teams onnodig lang bezig zijn en zorg dat toekomstige teams steeds sneller worden. Wil je meer informatie of gewoon eens met ons hierover over van gedachte wisselen, neem dan gerust contact met ons op.

“Hoe meer men zoekt naar snelle oplossingen, hoe groter het chronisch probleem wordt.”

Stephen Covey

Auteur

Meer informatie. Neem contact met ons op!