035-544 87 39 info@ksl-solutions.nl

Training – Samenwerken in de praktijk ( 2 dagen)

Onze visie op leiderschapsontwikkeling, is dat dit eerst start met het ontwikkelen van jezelf. Op het moment dat je jezelf beter leert kennen ben je beter in staat om van hieruit anderen beter te begrijpen. Daarna ben je in de positie om hier ook iets mee te kunnen doen.

Om betere resultaten te behalen is het sleutelwoord voor samenwerking in de alledaagse praktijk, communicatie. Het gaat dan zowel om de bereidheid om (anders) te communiceren, als de vaardigheid om dat effectief te kunnen doen.

Wat zien wij in de praktijk? 

Maar liefst 90 tot 95% van de misverstanden en irritaties komt voort uit de manier waarop we communiceren. De vorm – hoe we communiceren – maken we ongewild belangrijker dan de inhoud – wat we communiceren. Het is wat wij noemen een verschil in Communicatie Stijlen.

Ervaar je weleens dat iemand in het gesprek snel is afgeleid, veel over zichzelf praat, bot reageert, afstandelijk doet, in details verzandt of zo moeilijk doet? Ondanks positieve intenties van mensen ontstaat hierdoor onbegrip of weerstand. Of het nu in één-op-één gesprekken is, in werkoverleggen of in teambesprekingen; waar mensen verschillende stijlen gebruiken in hun communicatie, wordt de samenwerking en sfeer ongewild verstoord. 

De context van de training kan gericht worden op actuele onderwerpen binnen de organisatie, denk o.a. aan de behoefte voor meer verantwoordelijkheid en pro activiteit van de mensen binnen het team. Hierdoor werkt de training als een katalysator om de veranderingen in gang te zetten.

De training ‘Samenwerken in de praktijk’ bestaat uit 2 dagen. Hieronder een korte toelichting over wat te verwachten is tijdens de training.

Dag 1: optimaliseren van de communicatie met collega’s, klanten en partners:

Wil je binnen het team echt gehoord worden, dan is het zaak je boodschap zo over te brengen, dat de ander deze ook begrijpt zoals jij deze hebt bedoeld. In dag 1 leren de deelnemers de verschillende stijlen van communicatie. Waarbij ze deze niet alleen leren herkennen, maar vooral ook hoe deze te gebruiken. Na dag 1 zijn de deelnemers in staat om de stijlen direct toe te passen in de eigen praktijk.

Ook wordt er ingezoomd op wat er momenteel niet werkt op het gebied van communicatie waarmee focus gebracht wordt voor de rest van de training. Hierbij kijken we vooral naar de persoonlijke aspecten per deelnemer, zodat zij hieraan kunnen werken in de komende 2 dagen.

Het mooie van de communicatie Stijlen is dat het kunnen toepassen ervan niet alleen binnen het eigen team voor verbetering van de samenwerking zorgt, maar ook in de contacten met klanten een verbetering geeft. Door de communicatie stijl van de klant te herkennen, is er direct een klik wat gesprekken eenvoudiger doet verlopen.

Ook privé zullen de medewerkers voordelen ervaren, omdat alle tools binnen de training thuis ook toe te passen zijn.

Dag 2 : Verbeteren van de samenwerking in de praktijk.

Naast de verschillende stijlen in communicatie kijken we naar een aantal andere aspecten in communicatie waarmee samenwerking kan worden versterkt.

Thema’s die aan de orde komen zijn:
  • Hoe creëer je groei en zelfvertrouwen (En wat is de impact ervan op het team);
  • Wat zijn verwachtingen precies, hoe ontstaan ze en hoe kun je effectief verwachtingen verhelderen in een gesprek;
  • De nuance in de realiteit: wat zijn nu precies feiten en meningen? En hoe zit onze mening ons in de weg;
  • Feedback krijgen: Hoe ga je om met een collega die teleurgesteld is, op zo’n manier dat je samen verder kunt;
  • Hoe kun je eenvoudig en blijvend leren van fouten en successen (Feedback in processen);
  • Tot slot staan we stil bij het thema verantwoordelijkheid; in onze definitie, niet “Wie is de schuldige?!” maar hoe komen we samen tot oplossingen.

Aan het einde van dag 2 maken de deelnemers een actieplan hoe ze het geleerde in de eigen praktijk gaan brengen. Binnen dit actieplan is ruimte om de medewerkers na te laten denken hoe meer zelfstandigheid verkregen kan worden, met de geleerde communicatie gereedschappen.

Door de opbouw van de training zien we dat deelnemers vol in actie komen en het besef hebben dat zij meer in kunnen brengen dan dat ze vooraf dachten. Ze leren vanuit eigen verantwoordelijkheid te kijken naar de zaken die spelen binnen de organisatie. Hierbij zijn ook de volgende resultaten te benoemen.

Resultaten:

  • De medewerkers leren kijken naar mogelijkheden en oplossingen om daar waar het niet werkt direct zaken op te pakken. Daarnaast hebben zij diverse communicatie gereedschappen gekregen om anderen in beweging te krijgen.
  • Door de Communicatie Stijlen is de medewerker zich er meer bewust van hoe zij overkomen op anderen en wat de ander nodig heeft om optimaal te luisteren. Door zelfreflectie en door vanuit de feiten te handelen, is de medewerker na de training veel meer congruent.
  • De training faciliteert het team gevoel, dankzij de Communicatie Stijlen begrijpen de medewerkers elkaar beter. Daarnaast leren zij heldere verwachtingen uit te spreken om met elkaar op 1 lijn te komen zodat ze in staat zijn om als 1 team naar buiten te treden.

Hiermee draagt de training bij aan de houding die nodig is om de mensen meer verantwoordelijkheid te laten nemen en dit in een stroom versnelling te brengen.

De training wordt inhouse gegeven, op een externe locatie (nader over een te komen) in de buurt van de eigen organisatie. De training wordt bijvoorkeur aaneengesloten gegeven inclusief een overnachting. 

Prijs: Op aanvraag

Meld je aan of stel een vraag over deze training

2 + 14 =