035-544 87 39 info@ksl-solutions.nl

Als de medewerker het niet heeft begrepen, dan heeft de trainer het niet goed getraind.

Vraag eens aan een teamleider of afdelingshoofd hoe kennis overgedragen wordt? Vaak door het te vertellen of door het te laten zien. Alleen de praktijk wijst uit dat deze methode van leren niet betrouwbaar is. Medewerkers ontwikkelen sneller en gemotiveerder door juiste didaktiek. Het leren met echte aandacht voor elkaar en het proces is goud waard ten aanzien van medewerker motivatie en eigenaarschap!

De pilaar opleiding en training heeft als doel het ondersteunen en faciliteren van de andere pilaren op kennis. Samen met de andere pilaren wordt het gat tussen huidige kennis en gewenste kennis vastgesteld. Hierbij kijkt men naar kennis op procesniveau en op persoonlijkniveau. Opleiding en training zorgt voor opvolging om het kennisgat te dichten in zowel theoretische kennis (opleiding) en praktijkkennis en ervaring (training).