035-544 87 39 info@ksl-solutions.nl

Iedereen heeft wel eens een verbetervoorstel. Vaak kleine voorstellen, maar ook wel eens grotere die geld kosten, maar vooral geld opleveren. Voor sommige verbetervoorstellen hoef je niet je leidinggevende te vragen of het okay is. Bij andere weer wel. Hiervoor kun je in de kaizensoftware jouw verbetervoorstel uitwerken een goedkeuring vragen aan je leidinggevende. Zodra jij je verbetervoorstel indient krijgt je leidinggevende een mail en kan hij je verbetervoorstel goedkeuren. Heeft hij dat gedaan, dan krijg jij een mail dat je aan de slag kunt of dat je nog wat vragen moet beantwoorden. Dat alles super overzichtelijk en eenvoudig. Daarnaast kan de organisatie in een overzicht zien in welke fase de verbetervoorstellen zitten, wie de verbetervoorstellen heeft ingediend en wat ze onderaan de streep opleveren.