035-544 87 39 info@ksl-solutions.nl

Hoe ziet u TPM? Als

 • Total Productive Maintenance of als
 • Total Productive Manufacturing of als
 • Total Productive Management?

Net als Lean heeft TPM veel tools in huis, echter gaat Total Productive Maintenance verder waar Lean stopt, daarom noemen sommigen TPM als Total Productive Management. De Lean-filosofie past echter goed binnen de verspillingen van TPM; PQCDSEM, te weten in de D van Delivery. Onze voorkeur gaat bij grote/ kapitaal intensieve bedrijven, multi-site en per site +/- 100 medewerkers uit van de TPM aanpak. Mits deze bedrijven alleen assemblage processen hebben zonder kapitaalintensieve machines, kan de pure Lean aanpak voorkeur hebben. Daarnaast heeft TPM meer organisatiestructuur in huis om een cultuuromslag te bewerkstelligen. Na het fundament van o.a. 5S, Kaizen en Whiteboard meetings (zie basis) deelt TPM de organisatie in in pilaren (een soort teams) die verantwoordelijk zijn voor deelgebieden, maar samen één doelstelling hebben; het streven naar nul verliezen. Bij het opzetten van de TPM organisatie wordt gestart met de vier basis pilaren. Dit zijn:

 1. Gericht verbeteren ook wel Focussed Improvement
 2. Autonoom onderhoud ook wel Autonomouse Maintenance
 3. Gepland onderhoud ook wel Planned Maintenance en
 4. Opleiding en Training ook wel Training and Education

Hierna benoemd TPM nog vier pilaren om verder naar World Class te komen. Dit zijn:

 1. Kwaliteisonderhoud ook wel Quality Maintenance
 2. Veiligheid, Gezondheid en Omgeving ook wel Savety, Health en Environment (SHE)
 3. Kantoor ook wel Office TPM en
 4. Early Management

Wij helpen u bij het bepalen van de belangrijkste pilaren voor uw organisatie en het opzetten, invulling geven en bewaken van deze pilaren. Maar ook bij het trainen van de interne organisatie van basis-tools zoals 4M, 5W1H, 5x waarom, EPL’s, herstellen basiscondities, OEE, SMED tot uiteindelijk P-M-analyses.