035-544 87 39 info@ksl-solutions.nl

Een Six Sigma Champion is de meest elementaire vorm van Six Sigma certificering. Een Champion begrijpt de theorie van Six Sigma, maar beschikt niet over de kwantitatieve vaardigheden om te functioneren als een actieve Six Sigma-project teamlid. Echter, directieleden fungeren wel als “aanjager” en “coach” van Six Sigma projecten.
Een Champion, heeft een zeer actieve sponsoring en leidende rol in het uitvoeren en implementeren van Six Sigma projecten.Een Champion moet een lid van de directie zijn, of op zijn minst een vertrouwd persoon die direct verslag uitbrengt aan de directie.

Hij of zij moet voldoende invloed hebben om obstakels te verwijderen of in middelen te voorzien, zonder dat het nodig is om binnen de organisatie te escaleren. Hij of zij werkt nauw samen met de directie, de projectleider (een zogenaamde Black Belt) toegewezen aan hun project, en de Master Black Belt (Leidinggevende aan Black Belts) die overzicht houdt op alle projecten.

Champions hebben de volgende verantwoordelijkheden:
• Identificeer hun project op de organisatorische dashboard.
• Ontwikkelen en onderhandelen doelstellingen van het project met het topmanagement.
• Het selecteren van een Black Belt (of een Green Belt voor een eenvoudig project) om het project team te leiden.
• Verwijderen van eventuele politieke barrières of beperkte middelen om hun Six Sigma-project goed te laten verlopen.
• Zorgdragen voor afstemming tussen projectteam (s) en het topmanagement.
• Helpen van teamleden bij het beheersen van het project t.a.v. middelen en tijd.
• Beoordelen van het implementatieplan van elk project.
• Het team gericht houden op het project.
Verzekeren dat Six Sigma-methodes en instrumenten worden gebruikt in het project.