035-544 87 39 info@ksl-solutions.nl

Jouw weg naar verbetering…

…begint altijd met de eerste stap

Vergroot je eigen invloed

Zonder dat je er de hele dag bewust mee bezig bent, ben jij van grote invloed… op collega’s, je directe werkomgeving en de organisatiecultuur. En daar ben jij je vast niet altijd even bewust van. KSL helpt je daarmee vooruit.

Wij bij KSL leren jou bewust te maken van de zaken waar jij op de werkvloer invloed op hebt. Daarmee draag jij daadwerkelijk bij aan verandering en verbetering.
Dat begint met het bespreekbaar maken van zaken die in je eigen werkomgeving wel en niet werken. Wat kun jij doen? Welke ideeën bestaan er om problemen op te lossen? Daarmee geef je niet alleen een voorbeeld aan andere collega’s, maar zorg je ook voor meer werkplezier.
Bij KSL helpen we jou het gesprek op gang te krijgen. Door jou de juiste methoden aan te reiken en samen te bekijken wat er nodig is, verbeteren we de organisatie/werkvloer aan de hand van jouw input.

De volgende stap

Samenwerken op de afdeling

Wanneer je uitdagingen benoemt, zelf in actie komt en anderen inspireert,
is de basis gelegd voor een goede samenwerking op de werkvloer.
Blijf daarbij wel continu aandacht geven aan wat er nodig is om verbetering voor elkaar te krijgen. Mensen, middelen, methoden… alles staat met elkaar in verbinding.
“Liever 100 man 1 stap vooruit, dan 1 man 100 stappen vooruit” is binnen KSL een welbekend gezegde. Als iedereen een bijdrage levert, gaan we samen vooruit. Dat doen we aan de hand van 2 verbetermethoden: 5S en Kaizen.

5S en Kaizen als verbetermethoden
We beginnen met het 5S maken van de werkplek. 5S is een term die binnen lean management wordt gebruikt. Het is een stappenplan voor een opgeruimde werkplek die verspilling op de werkvloer tegengaat en zorgt voor rust, overzicht en structuur. De 5 S’en staan voor sorteren, schikken, schoonmaken, standaardiseren en standhouden. Met elkaar bepalen we alle verbeteracties, prioriteiten en voeren in aan de hand van de Kaizen-methode Plan-Do-Check-Act.

Als de basis is gelegd, gaan we gericht aan de slag met 4 onderwerpen:

  • Focus; We verbeteren gericht en richten ons eerst op de grotere problemen..
  • Plan; We optimaliseren alles wat planmatig gebeurt: van onderhoud tot logistieke planning.
  • Autonoom; We begeleiden iedereen richting autonoom werken en onderhouden van machines. Daardoor worden medewerkers minder afhankelijk van hun teamleider of technische dienst.
  • Scholing; We creëren een leercultuur waarin iedereen zich kan ontwikkelen; zowel allround als specialistisch.

De belangrijkste stap

Borging binnen het bedrijf

Resultaten blijven verbeteren doe je niet door niets te doen. Je moet blijven opvolgen, borgen en verbeteren.
Ondanks de geweldige motivatie om de beste te zijn en te blijven, ligt de dagelijkse hectiek van de operatie op de loer. Daarom zijn er binnen het bedrijf duidelijke rollen benoemd om terugval te voorkomen. Iedereen helpt elkaar bij de vooruitgang die structureel gemeten en gerapporteerd wordt. We accepteren het van elkaar wanneer er kritische vragen worden gesteld als er wordt afgeweken van afspraken en standaarden. Met elkaar maken we de afspraak dat we continu met elkaar het goede gesprek blijven voeren om samen vooruitgang te boeken.

Het resultaat

Trotse medewerkers en continu verbeterende resultaten!

Aan de slag gaan met zaken waar je invloed op hebt, zorgt voor een gevoel van trots en voldoening. KSL reikt teamleiders de juiste tools aan waarbij optimaal samenwerken vanuit eigen invloed resulteert in procesverbetering op de werkvloer. Bij VD Leegte metaal B.V. zie je de resultaten letterlijk om je heen. En die mogen er zijn.
Ook met jou gaan we vanuit KSL graag samen op weg naar verbetering!

Wil je net als VD Leegte Metaal een duurzame verbeterorganisatie? Dan gaan we graag met jou in gesprek hoe wij dat aanpakken.