035-544 87 39 info@ksl-solutions.nl

Maar al te vaak komen wij bij bedrijven waar gewerkt wordt met verbeterteams en waar een aantal medewerkers trots zijn belt heeft gehaald. De teams en de belts hebben mooie verbeteringen geïmplementeerd! Echt waar, super prestaties worden neergezet. Trots laten ze me dan de resultaten van het laatst afgesloten team zien. Dan vraag ik, kunnen jullie er ook een laten zien van bijvoorbeeld een jaar geleden? Zo ja, in welke mate is het destijds behaalde resultaat nu nog van toepassing? Dan wordt het even stil. Je voelt het wel aankomen, organisaties weten het niet, volgen het niet op, en geven het in sommige gevallen toe dat het achteraf lastig bleek vast te houden bij veranderingen zoals; nieuwe medewerkers, afdeling samenstellingen, klanten etc., of iets met onvoldoende draagvlak. Borgen van het resultaat bleek toch lastiger dan alleen een nieuwe standaard te introduceren. Wat je dan nog wel eens hoort als tegen argument: “ja maar alle medewerkers hebben toch een introductie training gekregen”. Herkenbaar?

Hoe zorg je nu wel voor borging? Wij leren bedrijven voordat ze starten met het aanpakken van afdeling overschrijdende problemen en het opleiden van groepen belts, hoe ze verbeteringen moeten borgen en draagvlak creëren, zodat latere verbeteringen vanuit verbeterteams daadwerkelijk door de medewerkers worden opgevolgd en nog verder kunnen worden verbeterd! Hier staan we voor en zijn we succesvol in. Weten hoe, neem gerust contact met ons op.

PS; natuurlijk is investeren in Lean-Six Sigma-belts geen pure verspilling, maar het is wel een verspilling als verbeteringen niet consequent wordt geborgd en resultaat dus terugvalt.