035-544 87 39 info@ksl-solutions.nl

Onze dienstverlening van strategie tot implementatie…

Hoe dicht u het gat tussen strategische doelen en de huidige operationele status? Hoe zorgt u voor effectieve en efficiënte verbeterteams? Hoe implementeert u 5S door het gehele bedrijf? KSL helpt u graag met onze succesvolle werkwijze, aanpak en structuur!

Operationele strategie

Staat u wel eens stil bij de visie op uw operationele organisatie? Hoe duidelijk kunt u de acties vandaag koppelen aan uw visie? We helpen met het ontdekken van tot implementeren, maar dragen het stokje wel over…

Operationele strategie; waarmee begint uw reis?

Binnen operationeel management zijn er een aantal bekende methodes en verbeterprogramma’s met ieder zijn eigen focus en filosofie, maar welke past precies bij uw organisatie? Bij de normen en waarden, doelstellingen en klanten van uw organisatie? Onze ervaring is niet één, maar wel van allen een beetje. Wij kennen deze programma’s en weten precies welke onderdelen hiervan van uw organisatie in haar kracht zet.  Door samen met ons uw strategie te bepalen voorkomt u dat u zelf moet ervaren waarom niet gaat zoals u had verwacht. Zonde, want vaak gaat daar zomaar een jaar overheen!

Strategisch script

 

Samen bepalen we het bestaansrecht van het verbeterprogramma; waar doen we het voor? Waarin wil uw organisatie beter performen? Uiteindelijk komen we tot een integrale aanpak waarbij iedereen een rol heeft in het verbeteren van de operationele organisatie, van medewerker op de vloer tot directielid. Om dit goed te managen en te bewaken zijn er bepaalde rollen nodig. Deze hebben we uitgewerkt, in een soort script. Samen met uw organisatie gaan we deze rollen specifiek uitwerken.

Verbluffend

Bij iedere rol horen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, maar net als de implementatie bouwen we dit langzaam uit. We beginnen met een pilot, een afdeling, een machine of een proces. De aanpak werkt echt en de uitwerking op de mens, het proces en de resultaten zijn verbluffend…

Duurzame strategie

Duurzaamheid gaat over je leven lang leren als mens en als organisatie. Wij geloven niet in een verbeterprogramma waarin we naast impliciete kennis geen expliciete kennis achterlaten. Wij geloven in het leren “on the job”. Daarom combineren we theorie met praktijk. Bij de implementatie van uw strategie leiden we op en trainen “on the job”. Dit heeft niet alleen voor de medewerker meer waarde aan het continu verbeterprogramma, maar ook voor u als werkgever.

“Hoe meer men zoekt naar snelle oplossingen, hoe groter het chronisch probleem wordt.”

Stephen Covey

Auteur

Meer informatie. Neem contact met ons op!