035-544 87 39 info@ksl-solutions.nl

De basis binnen ieder verbeterprogramma

Net als iedere sport, vraagt verbeteren om basisbeginselen. Vergelijk het met voeding, ontspanning en verzoring. Discipline in de basis is een voorwaarde om verder te komen. Wij coachen de organisaties om de basis in de productie en op kantoor op orde te krijgen.

 

Je gaat het pas zien als je het door hebt.
Van frustratie naar inspiratie…

Groen versus Rood– Waarde versus verspilling

Een van de factoren die ons programma tot een succes maakt, is het verschuiven van perspectief; de manier waarop medewerkers naar hun werk kijken. Je kunt heel de dag hard werken. Voor je gevoel kun je zelfs heel efficiënt hard werken. Maar er is niet veel efficiënt aan als de klant er niet voor betaald! KSL heeft een workshop uitgevonden, waarbij medewerkers op een pragmatische en toepasbare manier leren de rode activiteiten te zien. Wilt u meer informatie over de workshop verspillingen zien klik dan hier…

Groen versus Rood wat houdt dat in?
Een van de basis gedachtes binnen alle programma’s is het benoemen van waarde toevoegende activiteiten, niet waarde toevoegende activiteiten, verspillingen, verliezen of afwijkingen. Veel medewerkers hebben niets met deze benamingen, gewoon rood en groen, dat begrijpen ze! Rood is alles waar voor we geen factuur kunnen sturen en groen wel.

Oranje, kan dat ook nog?
Van rode activiteiten willen we afscheid nemen, maar sommige activiteiten moeten plaats vinden ondanks dat deze activiteiten eigenlijk rood zijn. Bijvoorbeeld het omstellen van een machine. Daar ontkom je in de meeste gevallen niet aan. Maar deze oranje activiteiten kun je wel zo kort mogelijk maken.

Welke rode activiteiten zijn er?
Elk programma kijkt op een andere manier naar rode activiteiten. Lean noemt rode activiteiten “verspillingen”. Verspillingen gezien vanuit de klant. Lean benoemd 7 verspillingen. Deze zeven zijn:

 • Transport
 • Voorraad
 • Beweging
 • Wachten
 • Overbodige processen
 • Overproductie
 • Defecten

Later is daar de verspilling “ongebruikte kennis” bij gekomen.

TPM noemt rode activiteiten “verliezen”. Deze verliezen worden gezien vanuit de machine en de mens. TPM benoemd ook 7 verliezen. Deze zeven zijn:

 • Productiviteit
 • Kwaliteit
 • Kosten
 • Leverbetrouwbaarheid
 • Veiligheid
 • Omgeving
 • Moraal

TPM heeft het ook over de 6 grote verliezen. Hierbij wordt gekeken of de één: machine draait, twee: de machine op maximale snelheid draait en drie: of deze goede producten maakt. Bij deze drie factoren wordt telkens gekeken of dit verlies gepland of ongepland plaats vindt. Hierdoor ontstaan dus 6 soorten verlies. Voor meer uitleg hierover, klik hier. Naast de 6 grote verliezen heeft TPM het ook over de 16 grote verliezen. Hierin worden o.a. ook materiaal en manuren verlies opgenomen.

Six Sigma en TQM hebben het over de kosten van het niet voldoen aan kwaliteit (costs of poor quality). Deze zijn vervolgens op te delen in:

 • Directie kosten:
 • Preventiekosten
 • Beoordelingskosten
 • Interne kosten
 • Externe kosten
 • Apparatuur kosten
 • Indirecte kosten:
 • Kosten die de klant maakt
 • Klantontevredenheidskosten
 • Reputatie kosten

Contact KSL

E: info@ksl-solutions.nl
T: 035-544 87 39
M: 06-434 659 08

Online teamleider jaarprogramma

Wil je verder groeien als teamleider in zowel je kennis en kunde in verbeteren van processen, maar ook in je rol als leidinggevende? Dan is dit het programma dat je moet volgen!

Over KSL Solutions

Wij zijn een bedrijfskundig adviesbureau dat organisaties traint, coacht en adviseert bij het slimmer, effectiever en efficiënter werken. Door onze jaren lange ervaringen en bewezen trackrecord, sinds 2004  behoren we tot de top van deze markt.

R

KSL streeft bij haar klanten naar

blijvende resultaatverbetering door bewustwording en bezieling.

R

Onze opdrachtgevers gaan voor

lange termijn omzet vergroting en geborgde kostenreductie.

R

Met als resultaat o.a.

medewerkers die slimmer en efficiënter werken.

“De gevaarlijkste verspilling is de verspilling die we niet zien.”

Shigeo Shingo

Medeontwikkelaar Toyota Production System

Meer informatie. Neem contact met ons op!