035-544 87 39 info@ksl-solutions.nl

8D Probleemoplossing
Soms lijken problemen hardnekkig. Wanneer cruciale stappen in het analyseren van het probleem worden overgeslagen waardoor mogelijk verkeerde maatregelen worden genomen kan het zijn dat het probleem zich opnieuw zal voordoen.
Methodes zoals Praktisch Probleem Oplossen (Toyota A3) en 8D Probleemoplossing leiden tot structurele oplossingen van complexe problemen, omdat deze gericht zijn op het vinden van de dieperliggende oorzaken (root cause analyse).
De 8 Disciplines voor probleemoplossing (8D) is een methode voor het structureel oplossen van afwijkingen, klantenklachten en claims. Het 8D model is in de jaren 80 van de vorige eeuw door Ford Motor Company geïntroduceerd. Inmiddels is de 8D-methode de standaard in de automobielindustrie, maar wordt ook andere sectoren gebruiken steeds vaker de 8D-methode bij het oplossen van problemen en het communiceren daarover.
– De 8D-methode bestaat uit acht logische stappen. Hiermee los je eerst het acute probleem op met korte termijn maatregelen (isoleren van het probleem), waarna je de grondoorzaak opspoort en wegneemt met permanente corrigerende maatregelen.
– Toepassen van de 8D-methode zorgt er voor dat probleemoplossing grondig gebeurt en niet blijft steken bij symptoombestrijding.
– 8D probleemoplossing heeft bovendien aandacht voor preventieve maatregelen om herhaling van hetzelfde en alle soortgelijke problemen in de toekomst te voorkomen.
– De 8D-methode is geschikt voor iedereen die direct of indirect betrokken is bij het oplossen van problemen (productontwikkeling, productie, kwaliteit) en daarvoor een gestructureerde manier wil gebruiken.
In de praktijk standaardiseren veel bedrijven de 8D-methode als ‘bedrijfsproces’ voor interne probleemoplossing met behulp van computersystemen en/of templates die de workflow en het vastleggen van informatie ondersteunen. Dit vergemakkelijkt de samenwerking, terugvinden van informatie en maakt aantoonbaar dat de werkwijze wordt gevolgd.
De 8D-methode bestaat uit deze opeenvolgende processtappen:
– D1: Team samenstellen. Om alle aanwezige kennis en kunde te mobiliseren is het belangrijk een multidisciplinair team samen te stellen.
– D2: Beschrijf het probleem. Het probleem dient, vanuit het gezichtspunt van de probleemhouder, zo objectief, feitelijk en eenduidig mogelijk te worden beschreven.
– D3: Los probleem tijdelijk op. Implementeer tijdelijke acties om erger te voorkomen. Het vinden van de beste oplossing is dan van latere zorg.
– D4: Analyseer grondoorzaak. Spoor de onderliggende oorzaken op en wijs de bronoorzaak aan.
– D5: Bedenk tegenmaatregel. Als de oorzaak van het probleem eenmaal bekend is, dan kan gericht gezocht worden naar de beste, permanente oplossing. Verifieer het effect.
– D6: Implementeer tegenmaatregel. Zorg voor een effectieve implementatie van de oplossing.
– D7: Voorkom het probleem. Neem preventieve maatregelen om de kans op herhaling in de toekomst te voorkomen.
– D8: Feliciteer het team. Probleem opgelost? Deel de kennis en beloon het team.

Een 8D training duurt één dag en wordt in twee blokken (eventueel verdeeld over 2 dagdelen) aangeboden. Eén extra dagdeel (terugkomdag) voor verdere coaching van het meegebracht probleem uit de praktijk is een goede investering gebleken.
In deze training worden onderstaande onderwerpen behandeld:
• Introductie 8D-methodiek en -stappenplan
• Probleembewustzijn (start 8D)
• Teamsamenstelling (rollen en verantwoordelijkheden)
• Opstellen probleemdefinitie (5W2H, Is/Is Not)
• Opzetten van een ICA (Interim Containment Action)
• Opsporen en verifiëren van de grondoorzaken (5 Whys, Pareto, Ishikawa)
• Selecteren en verifiëren van de PCA (Permanent Corrective Action)
• Implementeren en valideren van de PCA
• Preventie van het heroptreden van het probleem
• Teamerkenning en communicatie (8D formulier)
De theorie van deze stappen wordt in de praktijk gebracht aan de hand van case studies en werken aan zelf meegebracht probleem uit de praktijk.

Data: In 2024 op 13 september (vol) en 13 december.

Waar: Vianen

De kosten per training bedragen per deelnemer €449,= excl BTW. en zijn inclusief koffie/thee en lunch.